ИНФОРМАЦИИ
               
               
Продажбата на мојата колекција е организирана во блокови; секој блок е албум со транспарентни џебови содржи кесички нареди серија.
Блоковите содржи 128-650 кесички и, се разбира, имаат различни цени, исто така, во однос на кесички година; сите кеси се празни.
Блоковите се 74 серија со италијански или странски; може да се добијат детален список на бројот на секој блок за е-пошта.
Не можете да купите поединечни серија на блок туку целиот блок или повеќе блокови; трошоците за превозот на товар на купувачот.
Албумот е вклучена во цената; за секој блок купи ќе добие, слободна, 30 различни индивидуални кесички и некои серии да бидат разменети.
ПОПУСТИ: 25% ако ги купите сите блокови, 10% ако ги купите најмалку 10 блокови, 5% ако ги купите најмалку 5 блокови.
                

 

 

Јас се извинувам за грешките!