ITALIA 15 + 22 + 24 vedute di Roma    Saccarifera Romana    1999 2001
 

ITA-0164

        
1

2

3 4 5
                
                

6

7

               8

9

10
                
                
11

12

13

14

15
                
                
    retro / back    
1 2 3 4 5
                
6 7 8 9 10
                
11 12 13 14 15
                
3  emissione     << 2001 >>     3 issue

 

 

ITA-0289

        
1 2

3

4 5
                
                

6

7 8

9

10
                
                
11 12 13 14 15
                
                
16 17 18 19 20
                
                
21 22   retro / back 
                
2  emissione     << 2000 >>     2 issue
Se avete le bustine mancanti scrivetemi. Grazie     ---     If you have the missing packets write me. Thank you

 

 

ITA-0350

        
1 2 3

4

5
                
                
6 7 8

9

10
                
                
11 12 13 14 15
                
                
16

17

18

19 20
                
                
21 22 23 24  
                
                
         retro / back   
                
1  emissione     << 1999 >>     1 issue

 

HOME   H   PAGE